ANYTIME YOU GET ANY PLACE CAN BE
     
     
EMERGENCY :
086-5229599    
      

          
         HOME SITE

.
         ABOUT US  
.
CONTACT US    
Google Adwords รายคลิก Google Adwords เหมาจ่าย Google Adwords แบบรับประกันอันดับ Google Adwords เหมาจ่าย ใน Smart Phone เว็บไซต์มืออาชีพ Hi-Class เว็บไซต์ออโต้ กึ่งสำเร็จรูป
 
   
เพิ่มยอดลูกค้า ในราคาที่ควบคุมงบได้
ให้คำปรึกษา เรื่อง Keyword และโฆษณา
เพื่อ ให้ได้ยอดลูกค้าเพิ่มขึ้น
Order...
ต้องเสียค่าบริการ ค่าคลิก ค่าแรกเข้า อื่น ๆ
งบบานปลาย ติดหน้าแรก ไม่ครบทั้งวัน
ลองดูที่นี่ เหมาจ่าย ติดหน้าแรกทั้งวัน
Order...
แบบเหมาจ่าย Adword Pack-Smart
ติดหน้าแรก Google ทุกวัน 24Hr
และหรือแก้ปัญหาใน 30 นาที
Order...
กรณีดูแลให้ไม่ได้ในราคาเหมาจ่าย
หรือผิดเงื่อนไข ทางเรายินดีคืนเงิน
รับประกัน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
Order...
 

ชำระขั้นต่ำเพียง 1 เดือน
ราคาและบริการ
SOFT
SAVE
MINI
MEDIUM
ECO
SMART
BIG
MAX
แนะนำแพ็คเก็จ
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ทำ Adwords Google Adwords เหมาจ่าย Silver-D
ราคาเหมาปกติ
3,999
4,999
5,999
7,900
7,900
9,900
11,900
13,900
โปรโมชั่นลดพิเศษ
เฉพาะ 1 เดือนแรก
โปรโมชั่นเดือนแรกลด 1,000 บาท !!
ราคาพิเศษเหมาจ่าย
ราคาต่อ 1 เดือนแรก
ลดเหลือ
2,999
ลดเหลือ
3,999
ลดเหลือ
4,999
ลดเหลือ
6,900
ลดเหลือ
6,900
ลดเหลือ
8,900
ลดเหลือ
10,900
ลดเหลือ
12,900
ราคาเหมาจ่าย หมายถึง ชำระตามราคาด้านบน / 1 เดือน ติดตามเวลาที่กำหนด 1 เดิอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว
ช่วงเวลาติดหน้าแรก
ติดหน้าแรก Google
ตามเวลาแบบไม่ระบุตำแหน่ง
ติดหน้าแรก Google
ตามเวลาแบบไม่ระบุตำแหน่ง
ติดหน้าแรก Google
ตามเวลาแบบไม่ระบุตำแหน่ง
ช่วงเวลาติดหน้าแรก
5 ชั่วโมง/วัน
แสดงผลทุกวัน
เลือกเวลาเองได้
8.30-18.30
แสดงผลทุกวัน
ไม่มีวันหยุด
24 ชั่วโมง
แสดงผลทุกวัน
ไม่มีวันหยุด
24 ชั่วโมง
แสดงผลทุกวัน
ไม่มีวันหยุด
8.30-18.30
ไม่แสดงผล
เสาร์-อาทิตย์
24 ชั่วโมง
แสดงผลทุกวัน
ไม่มีวันหยุด
8.30-18.30
ไม่แสดงผล
เสาร์-อาทิตย์
24 ชั่วโมง
แสดงผลทุกวัน
ไม่มีวันหยุด
บริการเสริมอิ่น ๆ
-
-
-
-
กรณีต้องการ
โฆษณา ทุกวัน
เพิ่ม 1,000 บาท
-
กรณีต้องการ
โฆษณา ทุกวัน
เพิ่ม 1,000 บาท
-
Keyword ค้นหา
1 Keyword
1 Keyword
1 Keyword
5 Keywords
10 Keywords
10 Keywords
15 Keywords
15 Keywords
แถมฟรีเพิ่มครั้งแรก
-
-
-
-
-
แถมเพิ่มให้อีก
+5 Keywords
แถมเพิ่มให้อีก
+5 Keywords
แถมเพิ่มให้อีก
+5 Keywords
แพ็คเก็จ SMART : BIG : MAX แถมฟรี 1 เดือนแรก กรณีไม่ต้องการแถม ฟรี 5 Keywords สามารถเลิอกรับเป็น +แถมฟรี 7 วัน
ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้ว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่าย
ครั้งเดียว
เหมาจ่ายครั้งเดียว หมายถึง ชำระตามราคาด้านบน / 1 เดือน ติดตามเวลาที่กำหนด 1 เดิอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว
จำนวนการคลิก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ไม่จำกัดคลืก
ค่าเติมเงิน/วัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าบริหาร
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าคลิก และ ค่าบริหาร รวมในราคาเหมาจ่ายราคาเดียว / 1 เดือนแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อื่น ๆ แล้ว
ค่าบริการอื่น ๆ
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
ไม่มีค่าจ่าย
อื่น ๆ แล้ว
กำหนดคำโฆษณา
ได้เอง ตามที่กำหนด
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
เปลี่ยนคำโฆษณา
ได้ตลอดเวลา
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
เปลี่ยน Keyword
ได้ตลอดเวลา
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
แสดงผลใน Google
ประเทศไทย
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
Smart Phone
ในส่วนของ Smart Phone อาจแสดงผลหรือไม่แสดงผล กรณีแสดงผล ถือว่าท่านลูกค้าได้ปรโยชน์ แต่มิได้อยู้ในการรับประกัน
( การไม่รับประกัน หมายถึง อาจแสดงผล หรือ ไม่แสดงผลก็ได้ เนื่องด้วยมิได้อยู่ในการรับประกัน )
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรณีต้องการรับประกันใน SMART PHONE ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
กรณีดูแลไม่ได้
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ยินดีคืนเงิน
ชำระเงินขั้นต่ำ >>>
ชำระค่าบริการขั้นต่ำเพียง 1 เดือน
กรณีชำระระยะยาวท่านจะได้ส่วนแถมเพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่าง
สิทธิพิเศษ
โปรพิเศษ !! สำหรับท่านลูกค้าใหม่ ที่ซื้อ Package พร้อมกัน (แสดงผล ทั้ง PC และ Smart Phone) จะได้โปรโมชั่นเฉพาะเดือนแรกทั้งคู่
สมัครบริการ >>>

หมายเหตุ ::

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อความเข้าใจ ก่อนใช้บริการเพิ่อสิทธิของท่านลูกค้า คลิกที่นี่

กรณีเลือกชำระ ระยะยาว ( ลูกค้าใหม่ )จะได้สิทธิ์ 1 เดือนแรกและสิทธิ์การชำระระยะยาว
สำหรับลูกค้าเก่าไม่ว่าใช้ Package ใด ๆ และหรือปรับใหม่ จะมิได้โปรโมชั่น 1 เดือนแรกแต่อย่างใด


      


 

  Adwords 3-12 Months
รับทำ Adwords ทำ Adwords เหมาจ่าย Google Adwords

ราคาและบริการ
SOFT
SAVE
MINI
MEDIUM
ECO
SMART
BIG
MAX
โปรโมชั่นพิเศษ
ชำระค่าบริการแบบราย 3 เดือน
แถมฟรีพิเศษ
ฟรี 10 วัน
ฟรี 10 วัน
ฟรี 10 วัน
ฟรี 15 วัน
ฟรี 15 วัน
ฟรี 15 วัน
ฟรี 15 วัน
ฟรี 15 วัน
สมัครบริการ >>>
 
ราคาและบริการ
SOFT
SAVE
MINI
MEDIUM
ECO
SMART
BIG
MAX
โปรโมชั่นพิเศษ
ชำระค่าบริการแบบราย 6 เดือน
แถมฟรีพิเศษ
ฟรี 20 วัน
ฟรี 20 วัน
ฟรี 20 วัน
ฟรี 1 เดือน
ฟรี 1 เดือน
ฟรี 1 เดือน
ฟรี 1 เดือน
ฟรี 1 เดือน
สมัครบริการ >>>
 
ราคาและบริการ
SOFT
SAVE
MINI
MEDIUM
ECO
SMART
BIG
MAX
โปรโมชั่นพิเศษ
ชำระค่าบริการแบบราย 12 เดือน
แถมฟรีพิเศษ
ชำระ 12 เดือน แถมพิเศษสุด มากถึง 4 เดือน
แถมฟรีพิเศษ
ฟรี 2 เดือน
ฟรี 2 เดือน
ฟรี 2 เดือน
ฟรี 3 เดือน
ฟรี 3 เดือน
ฟรี 3 เดือน
+ ฟรี 4 เดือน
+ ฟรี 4 เดือน
สมัครบริการ >>>

หมายเหตุ ::
โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อความเข้าใจ ก่อนใช้บริการเพิ่อสิทธิของท่านลูกค้า คลิ๊กที่นี่

กรณีเลือกชำระ ระยะยาว ( ลูกค้าใหม่ )จะได้สิทธิ์ 1 เดือนแรกและสิทธิ์การชำระระยะยาว
สำหรับลูกค้าเก่าไม่ว่าใช้ Package ใด ๆ และหรือปรับใหม่ จะมิได้โปรโมชั่น 1 เดือนแรกแต่อย่างใด


      
ลงโฆษณา Google Adwords
 


BUSINESS PERMIT NO. 0108414813479

ที่อยู่ ตามทะเบียนพาณิชย์ 2/232 ซ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม 10510
สถานที่ตั้ง สำนักงาน 422/192 ถ.ปัญญาอินทราแขวงสามวาตะวันดก เขตคลองสามวา กทม 10510
เบอรโทรศัพท์ 02-171-1638 , 02-171-1681, Fax 02-171-1681
HOTLINE TEL :: 086-522-9599
     
 
BUSINESS PERMIT NO. 0108414813479
บริการจัดทำเว็บไซต์ | ลงโฆษณา ติดหน้าแรก Google | Google Adwords | โปรโมทเว็บไซต์
COPYRIGHT © 2002-2017 EWEBONLINE.COM, Inc. ALL RIGHT RESERVED
Google Adwords รายคลิก Google Adwords เหมาจ่าย Google Adwords แบบรับประกันอันดับ เว็บไซต์มืออาชีพ Hi-Class เว็บไซต์ออโต้ กึ่งสำเร็จรูป