ANYTIME YOU GET ANY PLACE CAN BE
     
EMERGENCY : 086-5229599  
 
การเดินทาง มุ่งสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ อนาคต
การเดืนทางก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ที่ลูกค้ามอบ
ความไว้วางใจ ให้อีเว็บออนไลน์ได้ดูแลมา
โดยตลอด กับประสบการณ์ที่มากขึ้น
เป้าหมายยังคงมุ่งไปสู่การดูแล ลูกค้าใน
ระยะยาว อย่างดีที่สุด เพือให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ
ความสำเร็จของลูกค้า คือผลลัพท์ ที่ได้
มุ่งมั่น พยายามอย่างเต็มที่ เพือให้ได้รับ
ประโยชน์และความคุ่มค่ามากที่สุด
พร้อมเปิดตัวและพัฒนาบริการ ใหม่ ๆ
อันใกล้นี้ เพือเป็นทางเลือกในความคุ้มค่า
ที่ท่านจะได้รับในอนาคต
 
จุดเริ่มต้น
  จุดเริ่มต้นของอีเว็บออนไลน์
ทาง อี เว็บ ออนไลน์ เปิดบริการ ย่างเข้าสู่ปีที่ 16 โดยเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ 16 กรกฎาคม 2002 โดยเริ่มใช้โดเมนเนมครั้งแรกใช้ชื่อว่า E-wrs.com หลังจากนั้นได้ทำการ เปลี่ยนชื่อเพื่อการจดจำที่ง่าย เป็น E-webonline.com และต่อมา จดชื่อร่วมเพิ่มเติมเป็น Ewebonline.com นับตั้งแต่นั้นมา จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ การบริการครั้งแรกเริ่มบริการทำเว็บไซต์ และ บริการพื้นที่ โฮสติ้ง ใช้โดเมนเนมนี้มาจนเป็น อีเว็บออนไลน์ และหลังจากนั้น ได้รับการตอบรับจำนวนมาก จึงเปิดบริการแยกเพิ่มเติมในส่วนของ Ewebland.com ในส่วนของระบบ Hosting แบบครบวงจร
การเดินทาง

  การเดินทางจนถึงวันนี้
การเดินทางของอีเว็บออนไลน์เข้าสู่บริการที่มีความพร้อมในการดูแลหลาย ๆ ด้าน และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน จะมี ตั้งแต่ ในส่วนงานของ อีเว็บออนไลน์ จะมีบริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป , เว็บไซต์แบบมืออาชีพ , โปรแกรมสั่งทำ , ออกแบบโลโก้ , และ โฆษณาออนไลน์ , ในส่วนของ อีเว็บแลนด์ ก็จะเป็นบรืการที่แยกออกไปโดย รับจดโดเมนเนม , เว็บโฮสติ้ง , รีเซลล์เลอร์ โฮสติ้ง , ซึ่งทั้งหมด สามารถใช้บริการร่วมกัน แต่แยกประเภทการบริการออกไป เพือเข้าใจได้โดยง่าย ในการเลือกการรับบริการ แต่ อีเว็บออนไลน์ยังคงเป็นส่วนหลักของทั้งหมดในการบริการ
การเติบโต

  การเติบโตในธุรกิจ
อีเว็บออนไลน์ ยังคงให้บริการในแนวทางเดิม ในบริการด้วยใจอย่างดีที่สุด อย่างตั้งใจและจริงใจ ในการดูแลอย่างกระตือรือร้น เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ และพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยบริการใหม่ ๆ ที่พัฒนานั้น จะต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นแล้ว อีเว็บออนไลน์ จะมิได้หาลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่รักษาและดูแลลูกค้าเดิมอย่างดีที่สุด ทำให้ อีเว็บออนไลน์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ มีลูกค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากการบริการมาตลอดกว่า 16 ปี ที่ลูกค้ายังคงมั่นใจและแนะนำบอกต่อมาโดยตลอด
บทพิสูจน์

  บทพิสูจน์
เนื่องด้วยหลาย ๆ ธุรกิจออนไลน์ เมือนานขึ้น อาจถูกปิดตัวลง เนื่องด้วย เช่น มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น มาตรฐานในการ Support ที่ต่างกัน และ ด้วยหลาย ๆ สาเหตุอื่น แต่อีเว็บออนไลน์ยังคงอยู่บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ ได้พัฒนาการบริการ และระบบต่าง ๆ แและ การบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในความคุ้มค่า ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น บทพิสูจน์ ในการย่างเข้าสู่ปีที่ 16 นี้ เป็นบทพิสูจน์อย่างแข็งแกร่ง ในการผ่านร้อนผ่านหนาว ด้วยระยะเวลาที่นานมากพอ ที่จะทำให้ท่านมั่นใจและยังคงมั่นใจ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่พร้อมเดินทางมู่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน
อีเว็บออนไลน์ ดอทคอม และในเครือ

เลขที่ 422/192 ถ.ปัญญาอินทราแขวงสามวาตะวันดก เขตคลองสามวา กทม 10510
Tel. 02-171-1638 , 02-171-1681, Fax 02-171-1681 HOTLINE TEL :: 086-522-9599

   
  BUSINESS PERMIT NO. 0108414813479
Website Design Google Adwords Web Hosting Logo Design Programming
COPYRIGHT © 2002-2018 EWEBONLINE.COM, Inc. ALL RIGHT RESERVED